TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Minister Kulltury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza dodatkowe programy

Minister Kulltury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza dodatkowe programy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne 3 programy na 2017 r.

Dotyczą one następującej tematyki:

  1. Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci. Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.
  2. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.
  3. Kultura cyfrowa. Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji  projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.

Ogłoszony został również program:

  • Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa. Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

 

Nabór wniosków do wymienionych programów potrwa do 31 stycznia 2017 r.

Więcej szczegółowych informacji tutaj.