TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych - seminarium w Tarnowie

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych - seminarium w Tarnowie

Zapraszamy na seminarium organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach  Małoppolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Termin seminarium w Tarnowie to 18 stycznia 2017r. , godz. 11:00 (rejestracja od godz. 10:30), ul. Wałowa 10 (Sala Lustrzana).  

Zgłoszenia można przesyłąć do 12 stycznia br. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt drogą mailową na adres: drojek@rops.krakow.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizuje obecnie projekt Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, w ramach którego poszukuje 40 innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych (niepełnosprawnych i starszych). Podmioty, które przedstawią pomysł, w drodze konkursu otrzymają grant na przetestowanie proponowanego, innowacyjnego rozwiązania. Spośród przyjętych 40-tu, 6 zostanie przeznaczonych do upowszechnienia w skali kraju.   Poprzedzając ogłoszenie konkursu grantowego, ROPS organizuje cykl pięciu seminariów dla Subregionów Małopolski pod hasłem: "Akcja. Innowacja". W taki sposób organizatorzy chcą zaprezentować ideę projektu oraz poprzez warsztaty w podgrupach przybliżyć czym jest innowacja społeczna a także, wspólnie z uczestnikami wypracować priorytetowe zakresy wsparcia dla Osób Zależnych w konkretnym Subregionie.

W Tarnowie zostanie zrealizowane seminarium dla Subregionu tarnowskiego. Do grona uczestników zorganizatorzy zapraszają przedstawicieli danego SBR z jednostek publicznych, NGO, podmiotów ekonomii społecznej, lokalnych liderów, decydentów, Osoby Zależne i ich opiekunów, a także pracodawców. Taką formą promocji ma za zadanie zainteresować jak największą grupę potencjalnych Innowatorów.

W załącznikach znajdują się informacje dot. seminariów, ulotka projektowa oraz harmonogram seminarium w Tarnowie: