TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Kulturalne konkursy rozstrzygnięte

Kulturalne konkursy rozstrzygnięte

Prezydent miasta Tarnowa podpisał zarządzenie rozstrzygające otwarte konkursy ofert na realizacje zadań pn: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”, WKL-2 „Wydawnictwa o Tarnowie”, WKL-3 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe” i WKL-6 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.

Zarządzenie (nr 200/2017) wraz z zestawieniem przyznanych dotacji dostępne jest na stronie http://www.tarnow.pl/index.php//Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2017.