TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Konkurs na promocję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Konkurs na promocję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”

Ofert można składać do 1 marca 2018 roku do godz.16.00. dokumentami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w godz. od 8.00-16.00:

Dziennik Podawczy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, parter (nowy budynek)

30-017 Kraków

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

„Konkurs ofert - BO Małopolska”

na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Racławicka 56,

30-017 Kraków

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu  wraz z załącznikami, do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

Szczegóły na https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1418397,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialal.html