TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Konferencja dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego – Tarnów, 29 października 2018 r. – re...

Konferencja dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego – Tarnów, 29 października 2018 r. – rekrutacja uczestników

Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu adresowanym do przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.

Spotkanie poświęcone będzie tematyce związanej z realizowaniem w gminie skutecznych i uzasadnionych działań w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele z Państwowej Agnecji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Regionalej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Konferencja poruszy także zagadnienia związane z realizacją rekomendowanych programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz możliwością dofinansowania projektów z funduszy europejskich w obszarze zdrowia.

Szczegóły na stronie https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/aktualnosci/1124-konferencja-dla-przedstawicieli-samorzadow-gminnych-oraz-organizacji-pozarzadowych-z-subregionu-tarnowskiego-tarnow-29-pazdziernika-2018-r-rekrutacja-uczestnikow.