Kolejne konkursy ogłoszone

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert mija 27 grudnia 2016 r.

Szczegóły dostępne sa na stronie www.tarnow.pl/index.php//Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Wspolpraca-z-NGO/Konkursy-ofert/Konkursy-2017 (zarządzenie nr 477/2016).