TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / FIO Małopolska Lokalnie Południe 2018 już rusza

FIO Małopolska Lokalnie Południe 2018 już rusza

Ponownie można starać się o małe granty na realizację społecznych planów i marzeń. Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie Południe” kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych. Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli  i organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części woj. Małopolskiego, Narodowy Instytut Wolności przekazał lokalnym operatorom blisko 540 tysięcy złotych na realizację projektów, które będą rozdysponowane w latach 2018 i 2019.

Aby zwiększyć szanse na realizacje lokalnych potrzeb i planów Zapraszamy zainteresowanych konkursem do udziału w spotkaniach organizowanych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych Mila operatora tegorocznego  konkursu w powiecie Brzeskim, Tarnowskim oraz Mieście Tarnów. Bezpłatne seminaria odbędą się:

17.07. 2018 roku w Domu Strażaka w Skrzyżowie o godzinie 15.00

Seminarium organizowane przy wsparciu Ambasadora Projektu Pani Joanny Dzieńskiej  Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa

19.07.2018 w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej 176  o godzinie 12. 00

Seminarium organizowane przy wsparciu Ambasadora Projektu Pani Katarzyny Jantos Lokalna Grupa Działania Na śliwkowym Szlaku

23.07.2018 roku w Siedzibie OWES w Tarnowie ul  św Anny 5 o godzinie 12.00  Seminarium organizowane przy Pomocy Ambasadora Projektu  Pani  Agnieszki Sroki.                                      

Zapraszamy.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa na adres fio@mila.org.pl, lub bezpośrednio u Ambasadorów Projektu