Dla dzieci z autyzmem

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z autyzmem. Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Tarnowie rozpoczął właśnie zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019. Placówka znajduje się przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie, a organem prowadzącym jest Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Przedszkole jest całkowicie bezpłatne, nie jest pobierane wpisowe ani wczesne. Dziecko może przebywać w placówce za darmo 10 godzin dziennie (od 6.30 do 16.30). Oprócz realizacji godzin wynikających z podstawy programowej MEN, Przedszkole zapewnia bezpłatne zajęcia indywidualne z neurologopedą, psychologiem, terapeutą behawioralnym, trenerem umiejętności społecznych, fizjoterapeutą, terapeutą wczesnej interwencji. Bogata jest też oferta zajęć grupowych. Przedszkole zapewnia dogoterapię, logorytmikę, zajęcia poznawcze i gimnastyczne oraz zajęcia integracji sensorycznej.

 

IMG_20170829_162301_resized_20180202_112442515

- Zatrudniamy wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Grupy dzieci są 4-osobowe, a sale kameralne, przytulne. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną – codziennie, indywidualnie i grupowo – podkreśla Krzysztof Drwal, prezes Zarządu Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO. Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. - Pracujemy na najnowocześniejszych pomocach dydaktycznych – posiadamy podłogę interaktywną, gabinet światła, tablic interaktywne. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia edukacji szkolnej - dodaje.

ILJ_grafika z logo B

Każdego dnia po zakończeniu zajęć przedszkolnych dziecko może korzystać z bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych w tym samym budynku przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie również prowadzoną przez Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Jedynym warunkiem zapisu jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Rodziców i opiekunów prawnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 14 639 09 09 (od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00).

ILJ Maly Ksiaze plakat B1 wzor3
IMG_20170906_142149_resized_20180202_112442070