TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / "DZIAŁAJ Z NAMI - SENIORAMI!"

"DZIAŁAJ Z NAMI - SENIORAMI!"

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”

Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł. Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione  pomysły na akcje wolontariackie seniorów. 

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

  • zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
  • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji:  http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/

W przypadku pytań proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu:

Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl 

tel: 577 472 451

 

Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

Dzialaj z nami - Seniorami! #2 (1)

Konkurs  „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany  w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.