TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Amicus Hominum i Kryształy Soli - zgłoś swojego kandydata

Amicus Hominum i Kryształy Soli - zgłoś swojego kandydata

Ruszyły konkursy Amicus Hominum i Kryształy Soli. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły czy też związki wyznaniowe.

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli”

Organizacje pozarządowe sprawiają, że świat staje się lepszy i udowadniają, że działanie prospołeczne ma sens. Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji najlepsza organizacja pozarządowa z Małopolski zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

  • Termin zgłaszania organizacji do 28 września 2018 r.
  • Więcej informacji - LINK

Chciałbyś docenić lidera podziwianego od lat za to, że aktywnie działa na rzecz innych ludzi? Zgłoś go do Nagrody „Amicus Hominum”

Jesteś lokalnym liderem, działasz na rzecz innych i otoczenia? A może znasz taką osobę? Koniecznie zgłoś ją do nagrody „Amicus Hominum”! Szukamy osób, zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych i chcemy je wyróżnić aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej osób. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych, jak również promocja i popularyzacja właściwych wzorców społecznych. W tegorocznej edycji pragniemy szczególnie docenić zaangażowanie społeczne młodzieży poprzez wprowadzenie nowej kategorii konkursu skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu.

  • Termin zgłaszania kandydatów do 15 października 2018 r.
  • Więcej informacji - LINK

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 982/ 12 61 60 906
email: ngo@umwm.pl