TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / ASOS 2017 - znamy wyniki konkursu

ASOS 2017 - znamy wyniki konkursu

Rząd dofinansuje cztery tarnowskie projekty, na które przeznaczy ponad 360 tys. zł.

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów: edukacja osób starszych (priorytet I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (priorytet II), partycypacja społeczna (priorytet III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (priorytet IV).

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota Priorytet
Senior na czasie Przyłącz się 65.490 1
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie Aktywni i pomocni - zawsze razem!

100.822

 

4
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie Szlachetny Dobrodziej - warsztaty świadomości wolontariatu dla osób starszych

70.080

 

4
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Centrum Wolontariatu 60+

125.530

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda oferta była oceniana przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło listę rankingową i wybrało projekty, które otrzymały dotacje.

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.