Od dnia 18 lipca 2014r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz zastąpienie go obowiązkiem zgłoszenia takiej zbiórki. Wprowadzono także możliwość zgłoszenia oraz złożenia sprawozdania w formie elektronicznej.