Urząd Miasta Tarnowa informuje, żę ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na zadania priorytetowe z obszarów polityki społecznej, zdrowia oraz sportu.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza aktywnie działające organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie„Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”. Działania projektu obejmują: 2 seminaria wyjazdowe, 4 szkolenia wyjazdowe oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.

Urząd Miasta Tarnowa postanowił zaktualizować posiadane informacje nt. tarnowskich NGO. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do stworzenia bazy danych, która zostanie zamieszczona na podstronie dla organizacji pozarządowych strony www.tarnow.pl.

Tarnów został uznany za samorząd najbardziej przyjazny organizacjom pozarządowym. Drugie miejsce powędrowało do urzędu miasta w Sułkowicach, a trzecie do Nowego Targu. To wyniki konkursu „Małopolskie wektory Współpracy 2014”.