Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie o tytuł "Wolontariusz Roku 2014", organizowanym przez Pałac Młodzieży we współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC”.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, żę ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na zadania priorytetowe z obszarów polityki społecznej, zdrowia oraz sportu.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkursy o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" oraz Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”.

Bank Zachodni WBK zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w ramach którego zostanie sfinansowanych aż 305 pomysłów lokalnych społeczności. W puli nagród jest łącznie kwota 1,5 miliona złotych!

Zgodnie z zarządzeniem nr 285/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 lipca 2014 r., ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz tarnowskich seniorów.

Konkurs został ogłoszony na zadania - działalność na rzecz seniorów (mieszkańców Tarnowa, którzy ukończyli 60 lat) pn.:„Tarnowskie Centrum Seniora - Międzypokoleniowy Biegun Ciepła” i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Program lokalnej twórczości oraz edukacji kulturalnej – Aspiranci”.