Dnia 24 lipca 2014 roku w Hotelu Tarnovia, w ramach projektu pn. Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora, odbyła się uroczystość podczas której wręczono organizacjom pozarządowym Certyfikat pn. Dobra Jakość Trzeciego Sektora.