Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałane 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wnioski aplikacyjne do Zadań publicznych wraz z zasadami tworzenia budżetu”.

Tarnowskie Centrum Organizacji Pozarządowych  zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 4 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16:15 -18:00 (TCOP Tarnów, ul. Św. Anny 5, II piętro – sala szkoleniowa). Spotkanie będzie dotyczyć funduszu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt   „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”