Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania i Urząd Miasta Tarnowa przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, serdeczne zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na drugie spotkanie przybliżające ideę tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu Centrum Integracji Społecznej, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania i Urząd Miasta Tarnowa przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, serdeczne zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie przybliżające ideę tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu Centrum Integracji Społecznej, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.