Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w I Małopolskiej Konferencji pt. „Międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym”, która odbędzie się w terminie 10-11.10.2016 r. w Starym Sączu.

w dniu 14 października 2016 r. w godz. 13.00 – 15.00 w Sali konferencyjnej nr 11 w Starostwie Powiatowym przy ul. Narutowicza 38 odbędzie się otwarte dla mieszkańców i organizacji społecznych spotkanie z dr Adamem Bodnarem.

Od 6 do 31 października 2016 r. w Galerii Aniołowo w Tarnowie przy ul. Żydowskiej 2, trwać będzie wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. Tematem wystawy jest "Wszystko co kocham. 10. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II".

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Prezentacje na ul. Wałowej, dni otwarte, pokazy, zaś na finał koncert "Złote Przeboje Seniorów" i bal - w Tarnowie już w piątek 30 września rusza cykl wydarzeń przygotowanych dla najstarszych mieszkańców.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Tarnowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania projektów do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020".

Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Urząd Miasta Tarnowa oraz tarnowscy partnerzy zapraszają na nieKonferencję Miasto Kreatywne/Tarnów, która odbędzie się 27 i 28 września 2016 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości Tarnowskiego Klastra Przemysłowego przy ul. Kochanowskiego 32 b.

Ruszyły konsultacje projektu dotyczącego współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego w 2017 roku.

Informujemy, że dnia 13 września 2016 roku weszła w życie zmiana nazwy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ( PSOUU) – Koło w Tarnowie. Nowa nazwa to Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – Koło w Tarnowie.

Tegoroczna letnia przerwa od nauki w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego  przebiegła pod hasłem „Atrakcje na wakacje”. Podopieczni placówki podczas zajęć zorganizowanych skorzystali z różnych aktywności na terenie miasta Tarnowa.