Ruszyły konkursy Amicus Hominum i Kryształy Soli. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły czy też związki wyznaniowe.

Tarnowska KANA zaprasza i informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 - kursy językowe i przedmiotowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowanie do egzaminów i matury oraz kurs języka migowego.

W dniach 7-11 sierpnia 2018 roku pływaczka Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych „Start” Patrycja Wojnarowska wraz ze swoją trenerką Anetą Michalską -Perkowską brały udział w międzynarodowych zawodach pływackich CPISRA World Game Sant Cugat.