Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO reprezentuje Tarnów w ogólnopolskim konkursie „Liderzy 25-lecia”, ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plebiscyt odbywa się dla uczczenia 25-lecia polskiego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Organizacja została zgłoszona przez Urząd Miasta Tarnowa.

Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „M4” w Tarnowie w dniu 17 sierpnia 2016 r. udali się do Bochni, aby zwiedzić Zabytkową Kopalnię Soli setki metrów pod ziemią.

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1300) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wakacje to czas zabawy, wyjazdów i odpoczynku od szkoły. Niestety jest to także okres, w którym porzucanych zostaje najwięcej zwierząt.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2015 w X Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie poszukuje kandydatów do Tarnowskiego Jury, które równolegle do Profesjonalnego Jury, będzie oceniać występy na 2. Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.

Dla seniora wolontariat to nie moda, ale potrzeba serca. - Tak to rozumiemy. Teraz, kiedy możemy dysponować swoim czasem, bo ani praca zawodowa, ani rodzina nas nie absorbuje, warto zobaczyć to, czego dotychczas się nie dostrzegało. W dużym stopniu przyczynia się do tego uczestnictwo w klubach seniora - podkreślają seniorzy z klubu „Złoty Wiek”

Urząd Miasta prowadzi prace nad przygotowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Zachęcamy do włączenia się w proces przygotowania tego dokumentu. Propozycje można zgłaszać do 26 sierpnia br.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.