Ponownie można starać się o małe granty na realizację społecznych planów i marzeń. Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie Południe” kierowany jest do organizacji pozarządowych, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grup nieformalnych i samopomocowych. Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli  i organizacji pozarządowych działających na terenie południowej części woj. Małopolskiego, Narodowy Instytut Wolności przekazał lokalnym operatorom blisko 540 tysięcy złotych na realizację projektów, które będą rozdysponowane w latach 2018 i 2019.

Zapraszamy tarnowskie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do włączenia się w proces przygotowywania programu współpracy na 2019 r.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym problematyki RODO.