Pod hasłem "Prawdziwe kalectwo to brak serca" dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) - Koło w Tarnowie Magdalena Drożdż spróbuję dokonać rzeczy niezwykłej, mianowicie zamierza przejechać samotnie rowerem trasę z Tarnowa do Gdańska w siedem dni (średnio ponad 100km dziennie).

Przedstawiciele Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy oraz zaproszeni goście podsumowali projekt pt. „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Zapraszamy tarnowskie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do włączenia się w proces przygotowywania programu współpracy na 2018 r.

Na zaproszenie Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, w niedzielę 9 lipca 2017 r. do Tarnowa przybyła grupa młodzieży z Ukrainy, gdzie przez dwa tygodnie jest realizowany projekt „Aktywna promocja historii, kultury i języka polskiego dla młodzieży polonijnej z Ukrainy” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.