Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w dniu 15 lipca 2016 r. rozpoczął się proces akredytacji do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który potrwa do 15 września 2016 r.

W niedzielę, 10 lipca br. do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, przyjechała z Ukrainy grupa młodzieży polskiego pochodzenia, gdzie przez dwa tygodnie jest realizowany przez Tarnowską Fundację Dobrosąsiedzkiej Współpracy projekt „Wspólne korzenie – to co łączy i jednoczy!” współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Ośrodek oferuje psychoterapię i pomoc psychologiczną w różnych formach: poradnictwa i konsultacji, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, terapii grupowej i warsztatów terapeutycznych. Położony jest w Centrum Rozwoju Com-Com Zone w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni sportu (Com-Com Zone) i wychowania (SIEMACHA Spot) przy ul. XVI Pułku Piechoty 12. Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Miasta Tarnowa.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata -2014-2020 już po raz trzeci realizuje projekt „Centrum wolontariatu 60+”. Ma on na celu aktywizację osób po 60 roku życia, poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych i kulturowych, przez wzajemne wspieranie się w pokonywaniu trudności życia codziennego.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach”. Termin składania ofert mija 27 lipca 2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty ogłosił Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Celem Konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych przedsiębiorstw społecznych, z sukcesem łączących działalność gospodarczą z misją społeczną.

Do wygrania 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich. Konkurs obejmuje całą Polskę, skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 9. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 12 września.