Dnia 24 lipca 2014 roku w Hotelu Tarnovia, w ramach projektu pn. Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora, odbyła się uroczystość podczas której wręczono organizacjom pozarządowym Certyfikat pn. Dobra Jakość Trzeciego Sektora.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wnioski aplikacyjne do Zadań publicznych wraz z zasadami tworzenia budżetu”.

Tarnowskie Centrum Organizacji Pozarządowych  zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 4 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16:15 -18:00 (TCOP Tarnów, ul. Św. Anny 5, II piętro – sala szkoleniowa). Spotkanie będzie dotyczyć funduszu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE.

Od dnia 18 lipca 2014r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz zastąpienie go obowiązkiem zgłoszenia takiej zbiórki. Wprowadzono także możliwość zgłoszenia oraz złożenia sprawozdania w formie elektronicznej.

Urząd Miasta Tarnowa postanowił zaktualizować posiadane informacje nt. tarnowskich NGO. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do stworzenia bazy danych, która zostanie zamieszczona na podstronie dla organizacji pozarządowych strony www.tarnow.pl.

Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Celem konsultacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy zaproponowane zmiany odpowiadają na dotychczas zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych postulaty. Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2014.

Tarnów został uznany za samorząd najbardziej przyjazny organizacjom pozarządowym. Drugie miejsce powędrowało do urzędu miasta w Sułkowicach, a trzecie do Nowego Targu. To wyniki konkursu „Małopolskie wektory Współpracy 2014”.

Zgodnie z zarządzeniem nr 285/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 lipca 2014 r., ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz tarnowskich seniorów.

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania i Urząd Miasta Tarnowa przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, serdeczne zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na drugie spotkanie przybliżające ideę tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu Centrum Integracji Społecznej, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.