Szukamy najbardziej przyjaznych seniorom miejsc na mapie Tarnowa. Przyjaznych to znaczy takich, które dysponują wachlarzem usług i świadczeń odpowiadającym ich potrzebom.