Cztery oferty złożone przez tarnowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie w edycji 2016 konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

W związku ze sporym zakresem zmian ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, które weszły w życie z dniem 20 maja 2016 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Tarnowa zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę w Tarnowie oraz osoby zainteresowane założeniem stowarzyszenia na spotkanie informacyjne przybliżające nowe przepisy.