Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (www.mwi.pl) ogłasza nabór kandydatów na współpracowników Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI, którzy począwszy od sierpnia br. będą zapraszani do udziału w realizacji różnorodnych inicjatyw i projektów Fabryki.

Rok 2016 będzie trzecim rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2016 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres fio@mpips.gov.pl do 24 czerwca 2015 r.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2015 roku, w godzinach 9.00-16.15 w siedzibie UMWM ul. Wielicka 72b, I piętro , s. 106. Organizatorami są Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz powstałe w Tarnowie Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej podaje za wzór dobrych działań społecznych. Ministrowi podoba się fakt, że o powstaniu MCAS-ów zdecydowali sami mieszkańcy, bo wybrali ten projekt do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. - To piękny gest solidarności międzypokoleniowej mieszkańców. Super, kiedy mieszkańcy sami biorą sprawy w swoje ręce i wspólnym wysiłkiem tworzą przestrzeń dla seniorów. Obowiązkiem rządu jest ich w tym wspierać - podkreśla minister w artykule "Seniorzy z wigorem" opublikowanym na ogólnopolskim portalu www.natemat.pl.

Prezydent Tarnowa podpisał zarządzenie rozstrzygające konkursy w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Cztery organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na zadania pn.„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego” oraz   „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje uzależnienie od alkoholu”.

Spotkanie odbędzie się już jutro (środa, 10 czerwca) o godz. 12.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.

Przypominamy, że 10 czerwca (środa) mija ostatni dzień zapisów na II Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

1 czerwca ruszyła kampania społeczna pn. Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz! Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców naszego miasta na temat skutecznego pomagania.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają do korzystania z czerwcowej oferty bezpłatnych szkoleń i porad dla małopolskich organizacji pozarządowych.