Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania i Urząd Miasta Tarnowa przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, serdeczne zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie przybliżające ideę tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu Centrum Integracji Społecznej, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.