Już w najbliższą sobotę, 4 czerwca, w siedzibie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, czyli stadninie koni w Klikowej, odbędzie się Festiwal Kreatywności KREATOR.  Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Działania na rzecz pomocy niesionej przez Województwo Małopolskie uchodźcom w Kurdystanie”.

Prezydent Miasta Tarnowa podpisał zarządzenia rozstrzygające pięć otwartych konkursów ofert. Wiadomo zatem już, kto będzie realizował zadania publiczne w zakresie kultury, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dniach 21-22 maja 2016 r. W Tychach rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych Niepełnosprawnych w Pływaniu. W zawodach wzięło udział 115 zawodników z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku z 21 klubów. Zawodnicy startowali w 3 grupach wiekowych: grupa „A”- zawodnicy rocznika 1997-1998 – juniorzy starsi, grupa wiekowa „B”- zawodnicy rocznika 1999-2002 – juniorzy, oraz grupa „C”- zawodnicy rocznika 2003 i młodsi - juniorzy młodsi. Tarnów reprezentowała 8 osobowa ekipa zawodników sekcji pływackiej Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START wraz z trenerką Anetą Michalska-Kocjan. Tarnowska reprezentacja zdobyła łącznie 7 medali: 3 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce zapraszają instytucje z całego województwa, zainteresowane funduszami na projekty skierowane dla organizacji pozarządowych, na spotkania informacyjne.

Fundacja Społeczna „ Progres” w Tarnowie rozpoczęła zajęcia warsztatowe da dzieci w wieku od 7-12 lat.  Warsztaty są organizowane w ramach projektu Fundacji Społecznej„ Progres”  pn.„ ROSnę - Radośni, Odważni, Silni w zmianie!

W ramach realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa stowarzyszenie  zaprasza do udziału w projektach "Każdy może być Cyceronem”, "Senior na czacie" oraz "Kulturalne czwartki".

W związku z przewidywanymi burzami i opadami deszczu w dniu 14 maja 2016 r., organizatorzy informują, że planowany w Parku Strzeleckim festyn w ramach „Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie” odbędzie się w Hali Sportowej TOSIR przy ul. Krupniczej 8a o godzinie 1300.

Pod koniec kwietnia odbyła się pierwsza w tym roku „wyjazdowa” impreza integracyjna Klubu Samopomocy „Wiosna Życia”. Seniorzy odwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei, Dom Św. Jacka, spacerowali także wśród zieleni drzew słuchając śpiewu ptaków- ścieżkami znanymi i mniej znanymi.