Zapraszamy na EKO Festiwal NGO imprezę aktywizująco-rekreacyjną dla lokalnej społeczności Tarnowa. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2015 r w godzinach 13:00 – 19:00 na terenie boiska treningowego przy kompleksie sportowym TOSIR na ul. Piłsudskiego 32. Impreza ma charakter promujący ideę ekologicznego życia w szerokim zakresie oraz zwiększający świadomość wiedzy mieszkańców Tarnowa i okolic w tym temacie przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego. Wstęp na imprezę jest bezpłatny i otwarty  dla wszystkich odwiedzających.

Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie dotyczące podstawowych obowiązków finansowo-prawnych związanych z prowadzeniem NGO.

Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na kurs pisania ofert na realizację zadań publicznych, który obędzie się w dniach 11-12 czerwca 2015 roku, w godzinach 9.00-16.15 w siedzibie Fundacji BIS na ul. Krasickiego 18 I p. w Krakowie.

Tarnowska KANA, Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia SIÓDEMKA oraz Szkoła Podstawowa Nr 9 zapraszają dzieci i rodziców na Dzień Rodziny, który odbędzie się w sobotę (30 maja) na terenach TOSiR-u przy ul. Wojska Polskiego.

Zapraszamy serdecznie do Galerii Aniołowo przy ul. Żydowskiej w najbliższy poniedziałek na godz. 17.00 na indywidualny wernisaż prac malarskich Eweliny Migoń, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie przy ul. Klikowskiej.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza nabór kandydatów na członków nowej Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019, na podstawie zarządzenia Nr 176/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz zarządzenia Nr 177/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyborów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów.

Już w sierpniu 2015 roku zostanie udostępniona mieszkańcom Tarnowa Platforma Aktywności Obywatelskiej. Będzie ona narzędziem zapewniającym kompleksowe wsparcie dla mieszkańców w inicjowaniu i realizacji inicjatyw obywatelskich z zakresu kształtowania, poprawy funkcjonalności, ładu, estetyki i komfortu otaczającej nas przestrzeni miejskiej.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza organizacje pozarządowe z Tarnowa na spotkanie animacyjne w ramach projektu „Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, seminaria i konsultacje organizowane przez Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”.

Coraz popularniejszą formą aktywizacji społecznej i zawodowej są spółdzielnie socjalne. Nie inaczej jest w Tarnowie. Obecnie w mieście funkcjonuje ich co najmniej klika. To m.in. Spółdzielnia Socjalna „DOBRODZIEJ”, Spółdzielnia Socjalna Fizjo+ oraz najmłodsza z nich Spółdzielnia Socjalna im. Janusza Korczaka.