Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

Wobec planowanego na maj 2018 wdrożenia regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców "Małopolska" wspólnie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zapraszają na konferencję, której celem jest przygotowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrożenia nowych przepisów.

W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz problemom alkoholowym tj. poprzez: Doposażenie i rozwój ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej, w tym noclegowni, dla osób uzależnionych od narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w w warsztatach informacyjno-edukacyjnych, podczas których przedstawione zostaną  najważniejsze zasady obowiązujące w budżecie obywatelskim. 

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce! Kwota dofinansowania wynosi od 10 do 15 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosi od 10 do 15 tysięcy złotych.