Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II Edycji budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Prezydent miasta Tarnowa podpisał zarządzenie rozstrzygające otwarte konkursy ofert na realizacje zadań pn: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”, WKL-2 „Wydawnictwa o Tarnowie”, WKL-3 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe” i WKL-6 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pn. „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”.