Obchody rozpoczną się w poniedziałek, 4 maja. Potrwają do soboty 9 maja i weźmie w nich udział kilka tysięcy osób. To wspólne przedsięwzięcie organizacji pozarządowych i instytucji z Tarnowa oraz powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.

Prezydent Roman Ciepiela podpisał zarządzenie rozstrzygające konkurs w zakresie działalności na rzecz tarnowskich seniorów. Dofinansowanie na zadanie pn. Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów otrzymały dwie tarnowskie organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Europa-Polska”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2015 r. pn. ”Małopolska Gościnna” – II Edycja OGŁOSZENIE. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 14 maja 2015 r.

Ruszają Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu realizowanego z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych pn. „Model Współpracy – Współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie dotyczy 2014 roku. Zawiera takie dane jak liczba stowarzyszeń i fundacji działających w Tarnowie, informacje na temat finansowej i pozafinansowej współpracy miasta z NGO czy też wyczerpujące zestawienia dotyczące przeprowadzonych otwartych konkursów ofert.

Kopię potwierdzoną za zgodność podpisanych uchwał należy przesłać na adres: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, ul. J. Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów. Szczegóły w załącznikach.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego Federacja Organizacji Pozarządowych regionu Tarnowskiego wspólnie zapraszają organizacje pozarządowe z subregionu tarnowskiego na święto promocji rozwiązań ekologicznych wdrażanych przez organizacje i podmioty ekonomii społecznej.

Urząd Miasta rozstrzygnął kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zdań z zakresów działalności na rzecz tarnowskich seniorów, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym w szczególności zadanie promujące, kreujące i eksponujące markę Miasta oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. „Małopolska. Nasz region – Nasza szansa”.