Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw.

Zarząd województwa małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów „Małopolscy Mistrzowie w szachach” i „Wakacje z piłką nożną”.

W dniach 17-18.03.2018 r. reprezentacja sekcji pływania TZSN START wzięła udział w zorganizowanych w Bydgoszczy Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”. Realizacja potrwa od 03 grudnia 2018 roku.

Dzieci z zespołem Downa oraz dzieci i młodzież z wadą słuchu mogą liczyć na specjalistyczne bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Tarnowa i posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej. Dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowało na zlecenie miasta Tarnowa Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2018. Od 1 do 15 lutego trwały konsultacje społeczne projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu.

Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Podpisano umowę z czterema organizacjami pozarządowymi, co najmniej 500 tarnowskich seniorów skorzysta z aktywizujących bezpłatnych zajęć w tym roku. Ruszyły właśnie zapisy, deklaracje można składać w jednej z czterech placówek.