Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, że planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo–doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Kolorowy Zakątek oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji działające przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie zmieniły swoją siedzibę.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”

Dzieci z zespołem Downa oraz dzieci i młodzież z wadą słuchu mogą liczyć na specjalistyczne bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Tarnowa i posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej. Dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowało na zlecenie miasta Tarnowa Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji i promocji wolontariatu pracowniczego.

Rząd dofinansuje cztery tarnowskie projekty, na które przeznaczy ponad 360 tys. zł.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (wspólnie z Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Kultury) zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 8 marca (środa) br. w sali nr 8 (parter) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Goldhammera 3.