Wiemy już, które organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności na rzecz tarnowskich seniorów.

Znamy już laureatów konkursu w kategorii „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”. Wśród laureatów wybranych przez kapitułę konkursu znalazło się tarnowskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Jak znaleźć okazję, by pokazać, że nasza rodzina to drużyna marzeń? – To proste: ruszając na pomoc innym, robiąc coś wspaniałego, niezbędnego. Dlatego proponujemy  Wolontariat Rodzinny – mówią jego organizatorzy. Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszają dużych i małych Polaków do wspólnych działań społecznych. W tym celu powstał Program „Wolontariat rodzinny - lokalnie”. Organizatorzy czekają na propozycje projektów od organizacji pozarządowych, w które włączą się wolontariusze wraz z całymi rodzinami oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 316/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Minister  Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

Dofinansowanie otrzymało siedem podmiotów, które zorganizują i poprowadzą m.in. spotkania edukacyjne, konkursy i przeglądy dla młodzieży szkolnej, centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży czy też artystyczne zajęcia pozaszkolne. W ramach dofinansowanie zorganizowana zostanie także kolejna edycja Tarnowskiej Ligi Debatanckiej.

Oferty można składać na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa  w zakresie działalności na rzecz tarnowskich seniorów pn.:Utworzenie i prowadzenie czterech Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej” orazProwadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”