W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na popularyzacji idei wolontariatu, zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat, profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji) czy też promocji wolontariatu pracowniczego.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”

Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" opracował kolejne wydawnictwo prezentujące historię naszego miasta. Wydanie książki pt. "Śladami wielkiej historii po Tarnowie" zostało dofinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z autyzmem. Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Tarnowie rozpoczął właśnie zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019. Placówka znajduje się przy ul. Jana Kochanowskiego 30 w Tarnowie, a organem prowadzącym jest Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.