Urząd Miasta Tarnowa zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe  zainteresowane pozyskaniem środków na działania na rzecz seniorów, na spotkanie informacyjne z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Będzie to spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.