Celem Projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i pomoc ich opiekunom, przy wykorzystaniu innowacyjnych, oddolnych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano przetestowanie 40 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych przez Innowatorów społecznych mających pomysł na nowe narzędzie, metodę lub rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne 3 programy na 2017 r.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 300 000,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2017 r.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na hali przy ul. Krupniczej w najbliższą sobotę, 24 grudnia, stanie ponad sto stołów przygotowanych na przyjęcie gości. Blisko 700 miejsc w wigilijny wieczór będzie czekało na wszystkich, którzy będą chcieli wspólnie świętować ten szczególny czas. Pierwsza tak duża wigilia dla samotnych w Tarnowie rozpocznie się o godz. 13:00.

Znamy już laureatów tegorocznych Kryształów Soli i Amicus Hominum. Wśród zwycięzców znaleźli się także tarnowianie. Wyróżniono najbardziej aktywne organizacje pozarządowe w regionie oraz osoby, które bezinteresownie pomagają innym. Gala rozdania nagród odbyła się podczas XIX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert mija 27 grudnia 2016 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dwa kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2016 – 2017 w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.