Uchwałą Nr 1652/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” w 2016 roku.

Prezydent Miasta Tarnowa podpisał zarządzenie rozstrzygające otwarte konkursy ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Oferty można składać na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Od maja do grudnia 2015 roku Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Tarnowie realizowało  projekt pod nazwą Akademia Świadomego Obywatela dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwo Małopolskie.

Po raz ósmy działacze NGO z całego regionu spotkali się na Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych. Poznaliśmy także laureatów „Kryształów Soli” oraz „Amicus Hominum” – statuetki wręczyli marszałek Jacek Krupa i członek zarządu Grzegorz Lipiec. Wśród laureatów znaleźli się także reprezentanci Tarnowa: Bogdan Banaś, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie oraz Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Prezydent miasta Tarnowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2016 roku”.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. „Mecenat Małopolski plus”.

Fundacja „Dr Clown” oddział w Tarnowie serdecznie zaprasza osoby pracujące z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej do udziału w konferencji nt. Uśmiechnięte pomysły dr Filipka – terapia śmiechem i zabawą w pracy z dziećmi”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 18.12.2015 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Hotelu Tarnovia, ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów, sala klubowa.

W dniach 4-6 grudnia w szczecińskim Centrum Sportu Rekreacji i Rehabilitacji „Floating Arena” rozegrane zostały Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. W zawodach uczestniczyło 253 zawodników z 31 państw w tym reprezentanci 16 klubów z całej Polski.

Zapraszamy do udziału w TARNOWSKIEJ GALI WOLONTARIATU, która odbędzie się 7 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 - 14:00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.