Jeszcze tylko do 5 stycznia 2015 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do otwartego konkursu ofert „Małopolska na sportowo”. W nadchodzącym roku na organizację wydarzeń, które promują sport i aktywność fizyczną Województwo Małopolskie przeznaczy w sumie 1,6 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 26 lutego 2015 r.

Zakończył się konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zdobyła II miejsce w Polsce w kategorii szkolnictwo zawodowe.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn. „Mecenat Małopolski”. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2015 roku, o godz. 15.00. Dodatkowo Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM zaprasza na szkolenia-konsultacje dotyczące konkursu, sposobu przygotowania oferty, realizacji zadania oraz prawidłowego rozliczania zadania.

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert w konkursie FIO 2015.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie realizacji zadań w ramach upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 5 stycznia 2015. Konkurs został ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Ruszyła 10. edycja plebiscytu „Kryształy Soli". W tym roku jedna ze statuetek zostanie przyznana przez internautów. Jej wręczenie ma na celu pokazanie organizacji, która cieszy się największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa. W konkursie bierze udział także sześć tarnowskich organizacji.