Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych pn. „Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym”, „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” oraz „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK”.

Do 22 listopada br. do godz. 14.30 można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Targi odbędą się 26 listopada 2017r. w Hotelu Tarnovia w godzinach 10:00-15:00. Motywem przewodnim tej edycji są wyjątkowe prezenty świateczne, które to będzie można nabyć na stoiskach lokalnych firm, sklepów dziecięcych i rękodzielników. Stoiska 25 wystawców to okazja do zobaczenia ich wyjątkowej, rodzinnej oferty w jednym miejscu.