Pamięć o Koleżankach i Kolegach, którzy odeszli ze środowiska technicznych stowarzyszeń i twórczych gospodarczo profesji – kultywujemy w tarnowskim Domu Technika w formie Zaduszkowych NOT-owskich spotkań.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie zaprasza na galę z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Gala jest otwarta dla wszystkich chętnych, a wstęp na uroczystość wolny.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. WRG – 1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK”.

Która organizacja pozarządowa cieszy się największym zaufaniem i popularnością wśród Małopolan? I Ty możesz zdecydować, która z małopolskich organizacji zasługuje na nagrodę Kryształy Soli.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jako koordynator rozwoju ekonomii społecznej w regionie zaprasza na subregionalne spotkanie informacyjne upowszechniające wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia w latach 2016 - 2018 w obszarze ekonomii społecznej adresowane m.in. do lokalnych organizacji pozarządowych.

Do 18 listopada br. do godz. 13.00 można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach plastycznych z cyklu "Made in Aniołowo". Zapisów można dokonywać pod zapisy pod tel. 696 999 609 (grupy 5-6 osób, wiek bez ograniczeń). Warsztaty kierowane są do osób sprawnych i niepełnosprawnych.