Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie o tytuł "Wolontariusz Roku 2014", organizowanym przez Pałac Młodzieży we współpracy z Tarnowskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „PAŁAC”.

Urząd Miasta Tarnowa informuje, żę ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na zadania priorytetowe z obszarów polityki społecznej, zdrowia oraz sportu.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkursy o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" oraz Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza aktywnie działające organizacje pozarządowe z terenu Małopolski do udziału w projekcie„Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego”. Działania projektu obejmują: 2 seminaria wyjazdowe, 4 szkolenia wyjazdowe oraz przystąpienie do sieci małopolskich organizacji pozarządowych w postaci Federacji.