Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi marketingowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Trwają poszukiwania lokalnych liderów i organizatorów Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w nowej inicjatywie edukacyjnej MAŁOPOLSKIE TALENTY. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół z trzech etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzyć swój warsztat metodyczny, a organizatorzy centrów zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

Gmina Miasta Tarnowa i Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizująca partnerski projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” zapraszają na spotkanie animacyjne, które odbędzie się 3 listopada 2016 r. w godz. 13.00 - 15.00 w sali nr 8 (parter) w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3.

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Projekty można składać od 17.10.2016 r. do 7.11.2016 r.

21 października 2016 roku na Zebraniu Wyborczym w Urzędzie Miasta Tarnowa, spośród 4 prawidłowo zgłoszonych kandydatów wybrano nowego członka Tarnowskiej Rady Seniorów na kadencję 2015-2019.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy"

Takich możliwości wcześniej nie było! Innowatorzy społeczni mogą liczyć teraz na profesjonalne wsparcie i granty, które pozwolą im rozwinąć nowatorskie koncepcje. Inkubator „Małe Wielkie Zmiany” zaprasza do współpracy w działaniach na rzecz osób oddalonych od rynku pracy.

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych poszukuje młodzieży, studentów i dorosłych do spektaklu historycznego. Jeżeli chcesz pomóc przenieść tarnowskie historie z lat ’40-’60 na deski teatru i spróbować swoich sił na scenie przyjdź w poniedziałek (17.10.2016 r.) o 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 18 (ul. 3-go Maja 10). Premiera spektaklu odbędzie się w tym roku!

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza wybory uzupełniające do Tarnowskiej Rady Seniorów, na podstawie zarządzenia Nr 395/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia zasad wyborów na członka Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605).