Masz dziecko albo spodziewasz się potomka? Stowarzyszenie Mamy Tarnów organizuje 17 czerwca w hotelu Tarnovia dwa wydarzenia skierowane do tarnowskich rodzin. Pierwsze z nich to konferencja Zdrowe Słodycze, z kolei drugie to Targi Mama i Dziecko. Wstęp bezpłatny.

Trwa druga edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W jej trakcie przewidziano warsztaty edukacyjne. Będą one okazją ku temu, by pomysł na zadanie można było skonsultować z pracownikami departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pomoże to ocenić możliwości realizacji proponowanego przedsięwzięcia i uniknąć błędów przy pisaniu konkretnego wniosku.

Serdecznie zapraszamy na obchody Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie, które odbędą się w dniach 8-13 maja 2017 r. na terenie Tarnowa.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II Edycji budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Prezydent miasta Tarnowa podpisał zarządzenie rozstrzygające otwarte konkursy ofert na realizacje zadań pn: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”, WKL-2 „Wydawnictwa o Tarnowie”, WKL-3 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe” i WKL-6 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pn. „Aktywni i pomocni – zawsze razem!”.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, że planowana jest rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo–doradczego przed dotacją w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Kolorowy Zakątek oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji działające przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Tarnowie zmieniły swoją siedzibę.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”

Dzieci z zespołem Downa oraz dzieci i młodzież z wadą słuchu mogą liczyć na specjalistyczne bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Tarnowa i posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej. Dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowało na zlecenie miasta Tarnowa Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.