Do 27 listopada br. do godz. 14.00 można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Stowarzyszenie MAMY TARNÓW zaprasza Organizacje Pozarządowe z Tarnowa i okolic do wystawienia swojego stoiska i zaprezentowaniu swojej działalności i oferty szerszej publiczności.

Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu adresowanym do przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z subregionu tarnowskiego, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tarnowa w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.

Ruszyła jubileuszowa, dziesiąta edycja konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2018” tygodnika Newsweek Polska.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję edukacyjną dla tarnowskich rodziców i specjalistów "BYĆ RODZICEM. Jak zadbać o zdrowy rozwój dziecka" Konferencja odbędzie się 22 września 2018r. w godzinach: 10:00-15:00 w auli PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8 (budynek C). Organizatorem wydarzenia są Prezydent Miasta Tarnowa i STOWARZYSZENIE MAMY TARNÓW. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Tarnowa.

Głosowanie potrwa do 5 października 2017r. Swój głos może oddać każda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce.

29 września w Krakowie odbędzie się Forum Inicjatyw na rzecz Rodziny i Wychowania. Zgłoszeń można dokonywać do 12 września br.

Ruszyły konkursy Amicus Hominum i Kryształy Soli. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, osoby fizyczne, osoby prawne, kościoły czy też związki wyznaniowe.

Tarnowska KANA zaprasza i informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 - kursy językowe i przedmiotowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowanie do egzaminów i matury oraz kurs języka migowego.

W dniach 7-11 sierpnia 2018 roku pływaczka Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych „Start” Patrycja Wojnarowska wraz ze swoją trenerką Anetą Michalską -Perkowską brały udział w międzynarodowych zawodach pływackich CPISRA World Game Sant Cugat.