Konkursy dotyczą realizacji następujących zadań publicznych: ”Małopolska Gościnna” oraz „Mecenat Małopolski”.

Zapraszamy na seminarium organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach  Małoppolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Termin seminarium w Tarnowie to 18 stycznia 2017r. , godz. 11:00 (rejestracja od godz. 10:30), ul. Wałowa 10 (Sala Lustrzana).  

Podobnie jak rok 2015, tak i 2016 Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” prowadzące Tarnowsko-Galicyjską Bibliotekę Cyfrową zaliczyć może do udanych. Dzięki wsparciu i współfinansowaniu przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa projektu digitalizacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie (w 2015 podobnej pomocy udzielił Wydział Marki Miasta), kolejny raz udało się znacząco zwiększyć zasób zdigitalizowanych obiektów w T-GBC.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: WZP–RPS-1 ,,Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”. Termin składania ofert mija 24 stycznia 2017 r.

Celem Projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i pomoc ich opiekunom, przy wykorzystaniu innowacyjnych, oddolnych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano przetestowanie 40 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych przez Innowatorów społecznych mających pomysł na nowe narzędzie, metodę lub rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne 3 programy na 2017 r.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 300 000,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2017 r.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na hali przy ul. Krupniczej w najbliższą sobotę, 24 grudnia, stanie ponad sto stołów przygotowanych na przyjęcie gości. Blisko 700 miejsc w wigilijny wieczór będzie czekało na wszystkich, którzy będą chcieli wspólnie świętować ten szczególny czas. Pierwsza tak duża wigilia dla samotnych w Tarnowie rozpocznie się o godz. 13:00.

Znamy już laureatów tegorocznych Kryształów Soli i Amicus Hominum. Wśród zwycięzców znaleźli się także tarnowianie. Wyróżniono najbardziej aktywne organizacje pozarządowe w regionie oraz osoby, które bezinteresownie pomagają innym. Gala rozdania nagród odbyła się podczas XIX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.