TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Konkursy Ofert
Prawo

Aktualności NGO

Wobec planowanego na maj 2018 wdrożenia regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców "Małopolska" wspólnie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zapraszają na konferencję, której celem jest przygotowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do wdrożenia nowych przepisów.

W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz problemom alkoholowym tj. poprzez: Doposażenie i rozwój ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej, w tym noclegowni, dla osób uzależnionych od narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Organizatorzy zapraszają do udziału w w warsztatach informacyjno-edukacyjnych, podczas których przedstawione zostaną  najważniejsze zasady obowiązujące w budżecie obywatelskim. 

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce! Kwota dofinansowania wynosi od 10 do 15 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wynosi od 10 do 15 tysięcy złotych.

Narodowy Instytut Wolności przesunął termin składania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 do czwartku 5 kwietnia do godz. 16:15. Decyzja ta jest podyktowana potrzebami małych organizacji pozarządowych, którym NIW wychodzi naprzeciw.

Zarząd województwa małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów „Małopolscy Mistrzowie w szachach” i „Wakacje z piłką nożną”.

W dniach 17-18.03.2018 r. reprezentacja sekcji pływania TZSN START wzięła udział w zorganizowanych w Bydgoszczy Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Tarnowie realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 pt. „Podziel się czasem – nie bądź sam!”. Realizacja potrwa od 03 grudnia 2018 roku.

Dzieci z zespołem Downa oraz dzieci i młodzież z wadą słuchu mogą liczyć na specjalistyczne bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Tarnowa i posiadanie aktualnej dokumentacji medycznej. Dwa zadania z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowało na zlecenie miasta Tarnowa Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2018” trwa do 23 marca do godziny 15:59. Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

 

Galeria - NGO

Osoba odpowiedzialna w Urzędzie Miasta Tarnowa za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Goldhammera 3, pok. 208

Bartosz Bykowski
b.bykowski@umt.tarnow.pl
tel. 14 688 24 42