TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO

Współpraca z NGO

Konkursy Ofert
Prawo

Aktualności NGO

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Zarząd województwa ogłosił właśnie konkurs „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”. Na finansowe wsparcie mogą liczyć niebanalne projekty edukacyjne, które promują wyniki najnowszych badań naukowych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 marca br. Do podziału jest w sumie 180 tys. zł z budżetu województwa.

W terminie od 17 lutego do 3 marca 2017 roku w województwie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Dla przedstawicieli powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa spotkanie odbędzie się 21 lutego  o godz. 16:00  w Centrum Sztuki Mościce  (Tarnów - Mościce ul. Traugutta 1, antresola)

Jesteś osobą niepełnosprawną i poszukujesz pracy? Weź udział  w projekcie „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra. Rekrutacja rozpocznie się 20 lutego. Liczba miejsc ograniczona.

Ogłoszono siedem konkursów ofert dla wyłonienia realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego. Na ten cel tarnowski magistrat przeznaczy w tym roku w sumie 163 tysiące złotych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych na realizację zadań zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 700 000 zł.

Zarząd województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób  starszych.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów. W jego ramach zlecane będą w szczególności zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało już większość ogłoszeń konkursowych na realizację zadań z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ), które powinny zostać ogłoszone w 2017 roku.

Przypominamy zarządom stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS-ie, że do dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mają obowiązek, zgodnie z treścią art. 8 ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923), dostosować swoje statuty do wymagań ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w tym zarejestrować zmianę statutu w sądzie rejestrowym.

 

Galeria - NGO

Osoby odpowiedzialne w Urzędzie Miasta Tarnowa za współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Goldhammera 3, pok. 208

Bartosz Bykowski
b.bykowski@umt.tarnow.pl
tel. 14 688 24 42

Klaudia Kozyra
k.kozyra@umt.tarnow.pl
tel.14 688 26 30