Wizyta studyjna radnego z Białej Cerkwi

Wizyta studyjna radnego z Białej Cerkwi

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białej Cerkwii, Pan Anatolii Honchar w ramach wizyty roboczej odwiedził Tarnów dnia 24 sierpnia br.

Podczas wizyty studyjnej spotkał się z zastępcą prezydenta ds. rozwoju gospodarczego Panem Piotrem Augustyńskim oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie Panem Stanisławem Klimkiem. Podczas spotkania rozmawiano o  możliwościach rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, specjalnych strefach ekonomicznych, ulgach podatkowych, funduszach europejskich oraz o współpracy między miastami.

Następnie odwiedził siedzibę Tarnowskiego Klastera przemysłowego gdzie zapoznał się z historią powstania instytucji oraz szczegółami dotyczącymi parków przemysłowych, strefy aktywności gospodarczej oraz ofertą dla nowo powstających firm. Ostatnim etapem spotkania była wizyta w hali produkcyjnej mieszczącej się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, wydzierżawionej przez firmę Pajor Technology oraz rozmowa z jej właścicielem.