Europa dla obywateli - dzień pierwszy

Europa dla obywateli - dzień pierwszy

Projekt „Jestem Europejczykiem - kreuję rzeczywistość wokół mnie” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Udział: projekt umożliwił spotkanie 28 obywateli, z których 14 pochodziło z miasta i regionu Veszprém (Węgry), 7 z miasta  Kiskőrös (Węgry) i 7 z miasta Sfântu Gheorghe (węg. Sepsiszentgyörgy) (Rumunia).

Ponadto w działaniach projektowych brali też udział przedstawiciele innych miast partnerskich Tarnowa
w tym Nowego Sącza (3 osoby) (Polska), Winnicy (6 osób), Białej Cerkwi (2 osoby) oraz Tarnopola (5 osób) (Ukraina).

Miejsce/Daty: spotkanie odbyłosię w Tarnowie (Polska) w dniach od 23/06/2017 do 25/06/207

Krótki opis:

Dzień 23/06/2017 – poświęcono na zakwaterowanie gości w hotelu oraz następujące wydarzenia:

1.  Konferencja „Revitalise, Rejuvenate, Recreate”– poświęcona tematom związanym z rewitalizacją i ożywieniem centrum miasta, w tym prezentacja zrealizowanych projektów lub działań na rzecz przestrzeni miejskiej bazującej na dialogu społecznym. Każde z miast – partnerów projektowych - miało czas na prezentacje multimedialną, wirtualny spacer po obszarach zrewitalizowanych uczestniczących miast i/lub krótką projekcję filmu obrazującego rezultaty podjętych akcji.

Ekspertami w tym spotkaniu były osoby Urzędów Miast zaangażowanych w projekcie, w tym dyrektorzy wydziałów rozwoju miast i tym zbliżonych odpowiedzialnych za wdrażane projekty i ich wykonanie. Dyskusja po prezentacjach i rozmowy kuluarowe służyły głownie wymianie doświadczeń i zawieraniu nowych znajomości  (uczeniu się na błędach, ale tez czerpaniu pomysłów i inspiracji z dobrych praktyk u innych). Raport sporządzony po konferencji i jej zapis video (link YouTube Urzędu Miasta Tarnowa: https://www.youtube.com/watch) został udostępniony wszystkim zgromadzonym uczestnikom, drogą elektroniczną.

Galeria:

Konferencja "Revitalise, Rejuvenate, Recreate" 23.06.2017

 

2. Gala inauguracyjna ZDEARZENIA 2017  w Teatrze im. Ludwika Solskiego - przyznanie nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i tytułów Nauczyciel z Kulturą oraz wręczenie stypendiów artystycznych – tak wyglądała oficjalna inauguracja Święta Miasta Tarnowa w tarnowskim teatrze. Inaugurację Święta Miasta Tarnowa uświetnił koncert Kajetan Borowski Trio. Kajetan Borowski otrzymał stypendium artystyczne
w roku 2016. http://www.tarnow.pl/index.php//Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2017/Zdaerzenia-2017-wreczenie-Nagrod-Miasta-Tarnowa.

 

3. Udział uczestników w wieczornym programie kulturowym w ramach „Zdearzeń 2017”.na Rynku (koncert polskich gwiazd muzyki rozrywkowej: Mrozu i Leski) i kolacji dla wszystkich gości z miast partnerskich.