Europa dla obywateli - dzień drugi

Europa dla obywateli - dzień drugi

Wizję lokalną w obiektach i na terenach objętych programami dofinansowywanymi z funduszy europejskich na terenie miasta Tarnowa rozpoczęto drugi dzień projektu.

Pierwszym przykładem adaptacji hali poprzemysłowej na potrzeby młodych firm był Inkubator Przedsiębiorczości. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. przygotował dla uczestników krótką prezentację przedstawiającą Inkubator Przedsiębiorczości, który został utworzony w ramach projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – Etap III” zrealizowanego przez TKP S.A. wspólnie z Gminą Miasta Tarnowa, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz zapoznał zgromadzonych z działalnością Spółki.

http://www.tkp.com.pl/artykul/85-wizyta-delegacji-miast-partnerskich-tarnowa-w-inkubatorze-przedsiebiorczosci-24062017

Galeria:  Inkubator

 

Następnie uczestnicy udali się do Parku Strzeleckiego, miejsca niezwykle ważnego dla Węgrów, ze wzglądu na wspólną historię i Mauzoleum Generała Józefa Bema, gdzie pochowane są prochy bohatera obydwu narodów. Park liczy ponad 8 hektarów powierzchni, a został założony w 1866 roku.

Było to połączenie lekcji historii, ale też informacji o programie rewitalizacyjnym, który obejmie to uwielbiane przez mieszkańców miejsce. Rewaloryzacja obejmie bramę wejściową do parku, fontannę, mauzoleum generała Bema, staw, który zostanie wyposażony w filtry oraz wszystkie parkowe alejki. Zostaną one rozebrane, a potem – wyłożone na nowo, tak, aby miały jednakową nawierzchnię. Całość prac w Parku Strzeleckim ma kosztować ponad 9 milionów złotych. 4,9 miliona zostało Tarnowowi przyznane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (informacja prasowa o dofinansowaniu na rewitalizację parku http://www.tarnow.pl/index.php//Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Park-Strzelecki-z-umowa/(language)/pol-PL

Spacer po parku zakończyła wizyta w Biurze Wystaw Artystycznych, kolejnym obiekcie, który został przekształcony, tym razem z siedziby Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie na Galerią Sztuki. Uczestnicy zobaczyli zdjęcia przed rewaloryzacją budynku, która miała na celu głownie adaptacje i wyposażenie budynku pod nowe potrzeby. Wyremontowany budynek zachował swoją wyjątkowość i atrakcyjność.
W wyniku przeprowadzonych prac powstało zupełnie nowe, stworzone od podstaw centrum sztuki, znakomicie wyposażone, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i dysponujące pełną ofertą edukacyjno-kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. (informacje o projekcie BWA: http://www.bwa.tarnow.pl/o-galerii,rewaloryzacja-siedziby-bwa,6,8.html )

Galeria:  Park

 

2. Jarmark Galicyjski 2017  - partnerzy projektu mieli do dziennej dyspozycji stoiska na głównej ulicy maista na których prezentowali swój region. Po dwóch przedstawicieli miast spędziło cały dzień na jarmarku informując mieszkańców Tarnowa i innych gości  o możliwościach spędzenia wolnego czasu w ich regionie. Można było zakupić tez rękodzieło z regionu Covasna w Rumunii czy gadżety miejskie
z Tarnopola.

Galeria:  Jarmark

 

3. Projekt zakończyła i podsumowała debata o Unii Europejskiej, w której uczestniczyli między innymi przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. „Jestem Europejczykiem - tworzę rzeczywistość wokół mnie” - debata z udziałem uczestników różnych grup wiekowych, użycie różnych metod projektowych i pracy w grupach, definicja pojęcia eurosceptycyzmu, określenie potrzeb i trudności w wykreowaniu wizerunku „idealnego miasta” do życia, a przede wszystkich wspólnych projektów międzynarodowych.

Uczestnicy podkreślali wagę spotkań w szerszym gronie, który stymuluje powstawanie nowych pomysłów na wymianę kulturalną, edukacyjną i gospodarczą.

Galeria:  Warsztaty

 

4. Udział uczestników w wieczornym programie kulturowym w ramach „Zdearzeń 2017”.na Rynku (koncert polskich gwiazd muzyki rozrywkowej: Tymon Tymański wraz z Natalią Przybysz, Natalią Grosiak
i Krzysztofem Zalewskim – rovery z płyty „White Album” Beatlesów) i kolacji dla wszystkich gości z miast partnerskich.

Informacje o projekcie: